Не ходете в пещерите, не будете прилепите, летят хаотично

Здравейте на всички:) Ето нещо тематично от днескашната преса:) 

 

http://www.dnes.bg/article.php?id=45174

Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Плевен препоръчва да се ограничи до минимум посещението на пещерите в Плевенска и Ловешка област през зимния период.

Препоръката се отнася най-вече за тези пещери, които са местообитание на големи прилепни колонии - като Деветашката край едноименното село и Горния и Долния Парник край Бежаново.

С понижаване на температурите прилепите, които са защитени от Закона за биологичното разнообразие, изпадат в състояние на зимен сън. При летящите бозайници той се нарича хибернация. По този начин прилепите преживяват неблагоприятния за тях студен сезон, когато няма достатъчно храна. Докато спят, ползват натрупаните преди това хранителни запаси.

При хибернацията прилепите губят голяма част от теглото си. Именно затова е опасно събуждането им.

Ако това стане, започват да летят хаотично, губят и малкото им останали енергийни запаси, падат на земята и умират.

Хибернацията продължава до пролетта, когато с повишението на температурите се появяват повече насекоми, които са основната храна за прилепите.

Обикновено прилепите прекарват зимния сън на големи колонии, най-вече в пещери.

Но често се срещат и единични видове, които зимуват в хралупи на дървета, изоставени постройки, тавани и други.

От сектор “Контрол на защитените територии и биологичното разнообразие” в РИОСВ – Плевен припомнят, че е забранено да бъдат обезпокоявани, улавяни, убивани, препарирани и да разрушават убежищата на всички видове, които са под опеката на Закона за биологичното разнообразие.

 

Comments

kalin's picture

За ралика от

За ралика от повечето некомпетентни сататии отнасящи се до пещерите, казаното в тази е напълно вярно. Парниците действително са място където зимуват много прилепи, а зимата и без друго е маловодие и няма чии да го дирим там. Аз бях това лято и пак нямаше много вода. Преполагам е най-яко нАпролЕт.